- ARCHIWUM - KALENDARIUM - EUROPE: ART'S SPOTS - EPAF -
 
 
 
PERFORMANCE ART - LIVE ART - TIME BASED ART

wydawnictwa - książki - katalogi - druki - dokumentacja fotograficzna i wideo - nagrania audio - multimedia

Projekt realizowany przy finansowej pomocy Unii Europejskiej
Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 
 
 
 
Centrum Kultury
Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 536 03 19

performance@osp.art.pl