- ARCHIWUM - KALENDARIUM - EUROPE: ART'S SPOTS - EPAF -
 
 
Zbigniew Warpechowski
22 marca 2002 r.
godz. 18.00 Sala Czarna

Sztuka performance - wykład
 
 
 
 
Zbigniew Warpechowski - prekursor działań sztuki performance w Polsce, wybitny przedstawiciel polskiej postawangardy, należący do nielicznego grona artystów trwale związanych z międzynarodowymi środowiskami artystycznymi. Jeden z pierwszych uznanych i cenionych performerów na świecie. Poeta, malarz, autor książki Zasobnik, w której opisał trzydzieści lat swojej pracy twórczej.
 
  Warpechowski jest osobowością niezwykle ciekawą, o imponującym dorobku twórczym. Już na początku swojej drogi artystycznej wypracował własną filozofię performance-art i od ponad 33 lat konsekwentnie ją rozwija (do 1997 roku zaprezentował publiczności 232 performances). Uważa, iż sztuka performance bliska jest poezji, improwizacji muzycznej, porusza wrażliwość mistyczną, a zarazem jest sztuką realiów, prawdy, a nie udawania. To co się w niej dzieje, dzieje się naprawdę i tym różni się od teatru i filmu. .
Warpechowski zakłada również, że performance adresowane jest do wybranej widowni, ważna jest tutaj indywidualna gotowość twórcy i odbiorców do przełamywania krępujących ich konwencji różnego rodzaju i stopnia. Dla artysty natomiast jest to zawsze i na nowo precyzowane "wyznanie wiary", autotematyczno-egzystencjalne zmaganie się przez ciało z czymś, co je przerasta, a jednocześnie określa.
 
 
 
Centrum Kultury
Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 536 03 19

performance@osp.art.pl