- ARCHIWUM - KALENDARIUM - EUROPE: ART'S SPOTS - EPAF -
 
 
Taśmy Sztuki
10 grudnia 2001 r. godz. 18.00

Sala Klubowa, Ośrodek Sztuki Performance
projekcja filmu "Dotknięcia performance'u"
 
 
Film sygnalizuje różnorodność postaw realizowanych w ramach formuły sztuki performance. Wybrane dokumentacje pokazów uzupełnione są komentarzem akcentującym specyfikę typu konkretnego wystąpienia. W ten sposób powstaje rodzaj sumarycznej definicji tego rodzaju sztuki. Film oczywiście nie jest w stanie zastąpić kontaktu z działaniami realizowanymi "na żywo" w bezpośrednim spotkaniu artystów z publicznością, jest zatem tylko zestawem dotknięć tego złożonego zjawiska artystycznego.
Autorem komentarzy jest Grzegorz Borkowski, a wykorzystane materiały filmowe pochodzą ze zbiorów wideoteki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
 
 
 
Centrum Kultury
Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 536 03 19

performance@osp.art.pl