- ARCHIWUM - KALENDARIUM - EUROPE: ART'S SPOTS - EPAF -
 
 
Jan Świdziński - "Bali"
21 lutego 2003 r, Sala Czarna Centrum Kultury
 
Twórca terminu "sztuka kontekstualna" teoretyk i prekursor tego nowego kierunku w sztuce lat 70-tych.
Urodzony 1923 roku, studiował malarstwo, grafikę, architekturę i taniec.
 
W swojej twórczości używa różnorodnych środków artystycznych - performance, instalacja, obiekt, fotografia. Jego prace były prezentowane w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Australii i Azji. Zajmuje się również teorią sztuki, jest autorem wielu artykułów oraz prac teoretycznych z obszaru sztuki ("Contextual Art" 1976, "Art Society and Self-consciousness" 1979, Quotations on Contextual Art" 1989, "Freedom and Limitation. The Anathomy of Post-modernism" 1990). Większość jego książek była publikowana wyłącznie za granicą.  
 
  Performance to rzeczownik od to perform - robić coś. Performance przeciwstawia się przedmiotowi, zamknięciu czegoś w zastygłej formie. Jest tym co się dzieje, jest procesem. Jest nie obrazem życia lecz samym życiem.
Performance który jest istotną częścią mojej działalności od lat 70-tych jest formą spotkania i współbycia z innymi. Brałem udział w większości międzynarodowych festiwali performancu - od Mexico City do Tokio. Sam organizowałem i nadal organizuję pokazy i festiwale na które zapraszam najwybitniejszych artystów uprawiających tę formę sztuki. Jest to najmniej ekskluzywna forma sztuki współczesnej mogącej dotrzeć wszędzie i do każdego. Wspólnie z "Le Lieu" z Kanady zorganizowaliśmy festiwal performancu we wsi Łucznica.
 
W festiwalach i pokazach, w których uczestniczyłem i tych które organizuję biorą udział artyści różnych kultur i z różnych krajów. W festiwalu w Sopocie pt. "Story - telling" który organizowałem z Fredo Ojdą i Grzegorzem Borkowskim wzięło udział 80 artystów z 30 krajów. W serii festiwali organizowanych wspólnie z galerią Labirynt uczestniczyli prawie wszyscy znani na świecie performerzy: zostało wypromowanych wielu młodych - tak o sobie mówi Jan Świdziński.
 
 
 
 
 
Centrum Kultury
Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 536 03 19

performance@osp.art.pl